info@doh.sk  / 0911 900 501

 
 

 

  Úvod Program Informácie

Kontakty

slovensky | english

 
 
Prihláška / Anmeldung    

Hlavné témy kongresu

Európske a národné politiky odpadového hospodárstva 
Odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky 
Odpadové hospodárstvo Českej republiky
Je potrebné odpady pred skládkovaním upravovať?

Obehové hospodárstvo
Prečo sa nebáť zberu kuchynských BRO v mestách?
Inteligentné riešenia pre kompostovanie BRO z kuchýň a záhrad
Potenciál opätovného využitia odpadov zo stavieb a demolácii pri výrobe cementu
Recyklovateľnosť obalov - Circular Packaging Design Guidline


Technické riešenia odpadového hospodárstva
Intenzifikácia odpadového hospodárstva obce Trnavá Hora 
Elektronická evidencia odpadov ELWIS v komunálnej a súkromnej sfére
Systémy zálohovania nápojových obalov - európsky prehľad
Čo prináša koncept zálohovania jednorazových nápojových obalov z pohľadu OZV?
Súčasný stav odpadového hospodárstva na Slovensku z pohľadu podnikateľskej praxe

 

PREZENTÁCIE Z KONGRESU

Partneri podujatia

 

 


Reclay Slovensko, člen Reclay Group
bratislava@reclay-group.com

                                                              Ochrana osobných údajov