Úvod Program Informácie

Kontakty

SK | DE

 
 
 


DOH+: Večerná moderovaná diskusia

  Dátum: 23. november 2017
  Miesto konania:
Bratislava, Kongresové centrum Technopol
  Časové trvanie: od 16.00 - 18.00 hod. 
  (po skončení hlavného programu DOH)

  Moderuje: Ing. Ľubomír Augustín, Reclay Slovensko, s.r.o.

 

Prihláška / Anmeldung

Srdečne Vás pozývame na moderovanú diskusiu po skončení hlavného programu kongresu Deň odpadového hospodárstva. Bližšie informácie o tematických okruhoch a pozvaných hosťoch už čoskoro.

Téma diskusie:
"Splní Slovenská republika ciele odpadového hospodárstva stanovené
  pre rok 2020?
"

Cieľom panelovej diskusie je pozastaviť sa nad stavom priebežného plnenia stanovených cieľov odpadového hospodárstva SR a opatrení na ich dosiahnutie do roku 2020 vyplývajúcich z platných strategických a legislatívnych predpisov SR.

Rok 2020 sa nezadržateľne blíži a s ním aj konečné vyhodnotenie plnenia cieľov stanovených pre jednotlivé prúdy odpadov. I keď v mnohých oblastiach slovenského odpadového hospodárstva sa začíname približovať štandardom ostatných členských krajín, predsa len sa vyskytujú i oblasti, v ktorých naopak zaostávame.

Tematický okruh diskutovaných problémov:
Ako si poradíme s cieľmi pre triedený zber komunálnych odpadov?
Je reálne očakávať zvýšenie recyklácie stavebných odpadov a odpadov z demolácií na úroveň 70 %?
Osvedčil sa v SR princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre vyhradené prúdy odpadov?
Čo sú hlavné prekážky pri plnení stanovených cieľov?
Vynakladáme v SR správne podporu financovania projektov v oblasti odpadového hospodárstva?

Pozvaní diskutujúci hostia:
Eleonóra Šuplatová, riaditeľka odboru odpadového hospodárstva MŽP SR
Jozef Turčány, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska
Peter Gallovič, environmentálny konzultant, E.P.A., spol. s. r. o.
Petra Cséfalvayová, projektová manažérka, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.
Peter Krasnec, prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve

Zmena programu vyhradená

Diskutujte s nami! Vstup voľný. 

Partneri podujatia    


Reclay Slovensko, člen Reclay Group
bratislava@reclay-group.com