Úvod Program Informácie

Kontakty

slovensky | deutsch

 
 
 


DOH+: Večerná moderovaná diskusia

 Dátum: 21. november 2018
 Miesto konania:
Bratislava, Kongresové centrum Technopol
 Časové trvanie: od 16.00 - 18. 00 hod. 
 (po skončení hlavného programu DOH)

  Moderuje: Peter Gallovič, E.P.A. s.r.o.

 

Prihláška / Anmeldung

Srdečne Vás pozývame na moderovanú diskusiu po skončení hlavného programu kongresu Deň odpadového hospodárstva. Bližšie informácie o tematických okruhoch a pozvaných hosťoch už čoskoro.

Téma diskusie:
"Novela zákona o odpadoch v súvislostiach"

Cieľom panelovej diskusie je zamyslieť sa nad niektorými ustanoveniami poslednej novely zákona o odpadoch, ktorá vstúpi do platnosti od 1.1.2019.

Tematický okruh diskutovaných problémov:

  • Ciele zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov – prostriedok na dosiahnutie 50% úrovne recyklácie komunálnych odpadov do roku 2020

  • Biologicky rozložiteľné komunálne odpady – kľúč k splneniu cieľa v oblasti recyklácie KO?

  • Zvýšenie poplatkov za uloženie odpadov na skládky odpadov

  • Zálohovanie jednorazových plastových fliaš a nápojových plechoviek
     

Pozvaní hostia:

Peter ŠIMURKA, poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru odpadového hospodárstva MŽP SR
Martin HALUŠ, riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky
Annamária TÓTHOVÁ, advokátka Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.
Miroslav JURKOVIČ, výkonný riaditeľ SLICPEN
Branislav MOŇOK, podpredseda o.z.Priatelia Zeme – SPZ
Tomáš SKLENÁR, prokurista ENVI-GEOS Nitra s.r.o.

Zmena programu vyhradená
Diskutujte s nami! Vstup voľný. 

 
Partneri podujatia    


Reclay Slovensko, člen Reclay Group
bratislava@reclay-group.com

                                           Ochrana osobných údajov