Úvod Program Informácie

Kontakty

slovensky | deutsch

 
 
Prihláška / Anmeldung    

Hlavné témy kongresu

Európske a národné politiky odpadového hospodárstva 
Európska stratégia pre obehové hospodárstvo a plastový odpad  
Odpadové hospodárstvo SR
Obehové hospodárstvo v Nemecku

Ako ďalej s plastovým odpadom?  
Potenciál recyklácie plastových obalov
Výzvy a záväzky nadnárodnej spoločnosti v oblasti obehového hospodárstva
Plast náš každodenný a naša zodpovednosť pri nakladaní s plastovým odpadom
Informácia o recyklácii plastov v Rakúsku


Slovenské odpadové hospodárstvo
Zber komunálnych a priemyselných odpadov v podmienkach SR
Rozšírená zodpovednosť výrobcov - v období rokov 2016-2018
ZMOS – súčasný stav komunálneho odpadového hospodárstva


Stiahnuť prihlášku

 
Partneri podujatia    


Reclay Slovensko, člen Reclay Group
bratislava@reclay-group.com

                                                              Ochrana osobných údajov